Om spejdergruppen

Adresse

KFUM-Spejderne Mariesminde Gruppe
Mariesmindevej 4
6000 Kolding

I Mariesminde Spejdergruppe er vi omkring 80 spejdere og en flok engagerede ledere, som holder ugentlige møder, tager på lejr og er på weekendture og deltager i lokalområdets arrangementer i løbet af året.

Spejderne er aldersmæssigt fordelt i fem enheder: Familiespejder, bæver, ulve, junior-, trop- og seniorspejdere og rover.

Alle dem, der sørger for rammerne omkring vores spejderarbejde, er frivillige, der lægger en stor indsats i spejdergruppen. Til gengæld forventer vi også, at du som forælder giver en hånd i ny og næ med forskellige praktiske gøremål.

Bestyrelsen
Hos KFUM-Spejderne har hver gruppe en øverst ledelse, som kaldes forældrebestyrelse. Forældrebestyrelse har det fulde juridiske, økonomiske og moralske ansvar for gruppens arbejde. Medlemmerne vælges på gruppens generalforsamling i begyndelsen af året for en 2 årig periode. Det er forældrene eller spejdere over 18 år, der kan vælge personer ind i bestyrelsen. Gruppelederen vælges blandt lederne og formand og kasser blandt forældrene.

  • Gruppeleder: Tomas Vahlkvist, mail
  • Formand: Anders Kongsted, Tyttebærvænget 34, tlf. 40 34 28 59, mail
  • Kasserer: Mads Hjort Jaritz, mail
  • Indmeldelse: Klik her for at læse om indmeldelse – ved spørgsmål, kontakt gruppeleder eller formand.
  • Kontingent: Betales via medlemsservice – ved spørgsmål kontakt formand eller kasserer.

Vedtægter
Du kan læse vores vedtægter her

Samarbejde med Dalby Kirke
Spejdergruppen har den kristne livsholdning med glæden som grundtone og kærligheden som drivkraft. Vi samarbejder med Dalby Kirke og deltager i løbet af året i forskellige kirkelige begivenheder som høstgudstjeneste og strandgudstjeneste.

Spejdergruppens historie
Beskrivelse af hvordan/hvornår gruppen er begyndt

KFUM-Spejderne i Danmark
Mariesminde Spejdergruppe er en del af KFUM-Spejderne i Danmark. Som KFUM-Spejdergruppe arbejder vi for at udvikle børn og unge til selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og naturen. Læs mere om KFUM-Spejderne i Danmark.

Scroll to Top