Enheder

Hos KFUM Spejderne foregår spejderarbejdet i enheder opdelt efter klassetrin, så spejderne kan følges med sine klassekammerater. Hver aldersgruppe/enhed mødes en gang om ugen til spejderaktiviteter, planlagt og understøttet af en gruppe engagerede ledere. Derudover mødes enhederne på tværs af alder flere gange i løbet af året, til forskellige fælles arrangementer i spejdergruppen. Ligesom hver enhed (afhængig af alder) vil have en eller flere weekendarrangementer/spejderlejre sammen med deres spejderkammerater i løbet af året.

I Mariesminde Spejdergruppe kan man starte med selv at være spejder når man er 3 år gammel… og man bliver aldrig for gammel…. 😉

Hvis du/I skulle have lyst hører vi meget gerne fra jer, og I er meget velkommen til at tage kontat til gruppeleder Susanne Feldt Jørgensen, 5164 4024.

Enhederne er følgende efter sommerferien:

  • Familiespejd – 3 år til 6 år – se mere info under enheden
  • Bæver – 0. og 1. klasse – Onsdag kl. 17:00 til 18:15
  • Ulve – 2. og 3. klasse – Tirsdag kl. 18:30-20:00
  • Junior – 4. og 5. klasse – Onsdag kl. 18:30-20:30
  • Trop – 6.-9. klasse – onsdag kl. 18:30-20:30 (plus senior fra man er 14 år)
  • Senior – 14år-17år – hver 2. torsdag 19:00-21:00 (plus tropmøder om onsdagen op til 9. klasse)
  • Rover – 17år-25 år – se mere info under enheden