Gruppemøde/forældremøde – 22. marts kl. 18.30

Velkommen til årets generalforsamling 2022 i Mariesminde Spejdergruppe for alle spejdere og forældre.

Mødet holdes i hytten, Mariesmindevej 4, 6000 Kolding

Tirsdag den 22 marts 2022 kl. 18:30-20.00

Vi håber at mødes med rigtig mange af jer til en hyggelig aften.

Vi glæder os til informere jer om årets sommerlejr og meget andet.

Ud over spejderhygge og fællessang vil programmet være:

Informationer om sommerlejren og mulighed for at stille spørgsmål.

Generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning:

  • Grupperådets arbejde
  • Status for børn og ledere
  • Debat om beretningen

4. Økonomi

  • Godkendelse af regnskab for 2021
  • Fastsættelse af kontingent for spejderåret 2022/2023
  • Præsentation af budget 2023

5. Indkomne forslag

6. Valg til grupperådet

  • Valg af forældrerepræsentanter
  • De tilstedeværende ledere vælger:
  • Valg af gruppeleder.
  • Valg af enhedsrepræsentanter.

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant

Der er ledere til at lave aktiviteter med spejderne udendørs under generalforsamlingen.

Indsendelse af eventuelle forslag til generalforsamlingen kan ske indtil en uge før mødet. Indsendelse skal ske på formand@mariesmindegruppe.dk

Alle spejdere og forældre er meget velkomne – ingen tilmelding! 

Vi glæder os til at se jer i hytten!

Gruppeleder Susanne Feldt Jørgensen
Grupperådet/forældrebestyrelsen ved Carsten Justesen
Adresse:

Mariesmindevej, 4, 6000, Kolding